Chào Mừng Các Bạn Đã Ghé Thăm . . . . .... K3CTCT

Dịch từ Anh Ngử tới các ngôn ngử khác

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

Vĩnh Biệt Trang văn Sáng

Phân Ưu

                        

Tổng Hội AH/ĐH/CTCT
      Xin gởi lời chia buồn cùng Gia Đình NT3 Trang Văn Sáng
Nguyện Cầu Hương Linh Anh sớm Siêu Thoát trong cõi Vĩnh Hằng.
                     TM.BCH/TH/AH/ĐH.CTCT
                         Tổng Hội Trưởng
                          Đoàn Ngọc HồCựu SVSQ/K3/ĐHCTCT/ĐL
Trang Văn Sáng
Sau một thời gian lâm bạo bệnh, đã qua đời ngày 22 tháng 9 năm 2017
Tại Ba Xuyên, Việt Nam
Hưởng thọ 68 tuổi

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

Thông Báo

Khóa Nguyễn Trãi 3 xin thông  báo đến quý niên trưởng, quý anh em đồng môn các khóa Nguyễn Trãi:


 

Cựu SVSQ/K3/ĐHCTCT/ĐL
Trang Văn Sáng
Sau một thời gian lâm bạo bệnh, đã qua đời ngày 22 tháng 9 năm 2017
Tại Ba Xuyên, Việt Nam
Hưởng thọ 68 tuổiThủ bút của NT3 Trang Văn Sáng


Trong suốt thời gian lâm bệnh, NT3 Trang Văn Sáng đã nhận được sự thăm viếng, ủng hộ tinh thần lẫn vật chất của các anh em đồng môn, đồng khóa trong tinh thần anh em đùm bọc lẫn nhau dù ở bất cứ nơi đâu.

Trân Trọng Thông Báo
Thay Mặt Gia Đình Khóa Nguyễn Trãi 3
ĐDK/NT3 Trương Văn Vấn